Προσφορές ANEK – Superfast
25/04/2017
Προσφορές ANES Ferries
25/04/2017

Έκπτωση έως 30% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Στους πιο κάτω συνδυασμούς ισχύουν οι εξής εκπτώσεις

Συνδυασμός Έκπτωση
Deck/VIP και Ι.Χ. αυτοκίνητο 10% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Εσωτερική καμπίνα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 20% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Εξωτερική καμπίνα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 30% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Lux καμπίνα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 30% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο

Η πιο πάνω έκπτωση ισχύει όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Νέες κρατήσεις, για ταξίδια με ημερομηνία από 4/8/2015 έως και 31/03/2016.
 • Μόνο για τα βραδινά δρομολόγια και αφορά σε ταξίδι μονής διαδρομής.
 • Όταν ένα αυτοκίνητο περιλαμβάνεται στην κράτηση σύμφωνα με τους πιο πάνω συνδυασμούς.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών κατηγοριών θέσης επιβατών στην κράτηση (π.χ. DECK & δικλινή εξωτερική) στο Ι.Χ. αυτοκίνητο, θα ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση.
 • Τα εισιτήρια αυτά μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας και θα εκδίδονται εκ νέου με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική.
 • Τα εισιτήρια αυτά μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με την τρέχουσα ακυρωτική πολιτική μας.
 • Σε περίπτωση που ο επιβάτης δικαιούται μεγαλύτερη έκπτωση στο Ι.Χ. αυτοκίνητο (π.χ. φοιτητές) τότε εφαρμόζεται η σχετική έκπτωση στο Ι.Χ. αυτοκίνητο και δεν ισχύει η προσφορά.

 

Ειδικές Εκπτώσεις

 • Έκπτωση στα Παιδιά έως 4 ετών
  Τα παιδιά έως 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν στην οικονομική θέση.
  Παρέχεται 50% έκπτωση στα εισιτήρια παιδιών έως 4 ετών σε κλίνη (σε όλες τις κατηγορίες θέσεων).
 • 20% Έκπτωση στο Ταξίδι Εσωτερικού με επιστροφή
  Ισχύει για όλο το χρόνο.
  H έκπτωση παρέχεται στο σκέλος της επιστροφής.
  Προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων και για τις δύο διαδρομές (aller/retour).
  Η έκπτωση ισχύει για τα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων.
  Η έκπτωση ισχύει και σε συνδυασμό με την προσφορά: στα 4 άτομα το 1 δωρεάν.
 • Έκπτωση στους Φοιτητές στις Γραμμές Εσωτερικού
  • 50% έκπτωση στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK.
  • 30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-Α3-ΑΒ3-A4-AB4) εκτός LUX.
  • 20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1).
   Απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τη διαδικασία του check-in πριν την επιβίβαση στο πλοίο.
 • 50% Έκπτωση στους Στρατεύσιμους στις Γραμμές Εσωτερικού
  Η έκπτωση ισχύει στις κατηγορίες θέσεων: Οικονομική,VIP, A4, AB4.
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Στρατιωτική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο της υπηρεσίας τους.
  Η έκπτωση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τους μόνιμους στρατιωτικούς.
 • 30% Έκπτωση στους Τρίτεκνους στις Γραμμές Εσωτερικού
  Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός LUX.
  Επίσης παρέχεται 20% έκπτωση για τα δίκυκλα & για το Ι.Χ. αυτοκίνητο (κατηγορία 1).
  Η έκπτωση ισχύει για τα παιδιά ηλικίας έως 23 ετών.
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Ταυτότητα Συλλόγου Τριτέκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Έκπτωση στους πολύτεκνους στις Γραμμές Εσωτερικού

  • 50% έκπτωση στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK.
  • 30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-A4-AB4)
  • 20% έκπτωση στα δίκυκλα καθώς και στο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1).
   Η κατηγορία LUX δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκπτωση.
 • Στα 4 άτομα το 1 δωρεάν στις Γραμμές Εσωτερικού
  Η προσφορά ισχύει για 4 άτομα που ταξιδεύουν στην ίδια τετράκλινη καμπίνα στις Γραμμές Εσωτερικού.
  Το ένα άτομο ταξιδεύει δωρεάν σε τετράκλινη καμπίνα στις Γραμμές Εσωτερικού.
  Προϋπόθεση: 2 από τα 4 εισιτήρια να είναι ακέραια (ναύλος χωρίς έκπτωση).
  Το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται στο εισιτήριο με την μεγαλύτερη έκπτωση.
  Δεν επιτρέπεται η μερική ακύρωση των εισιτηρίων.
 • Έκπτωση στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Τυφλούς και Συνοδούς
  Η έκπτωση ισχύει για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και πιστοποίηση με έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα ότι χρήζουν συνοδού.
  Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός της κατηγορίας LUX.
  Επίσης προσφέρεται 50% έκπτωση και στο συνοδό, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός της κατηγορίας LUX.
  Η έκπτωση ισχύει και για αναπηρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.
 • Έκπτωση στους Ανάπηρους Πολέμου, Θύματα πολέμου και Βοηθούς – Συνοδούς
  Η έκπτωση ισχύει για τους ανάπηρους/ θύματα πολέμου και τους συνοδούς τους.
  Η έκπτωση ισχύει για όλες τις θέσεις, εκτός των κατηγοριών LUX.
  Η έκπτωση ισχύει και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.