Προσφορές Fast Ferries

FAST FERRIES
Γνωρίστε τις ειδικές εκπτώσεις της FAST FERRIES

Ειδικές Εκπτώσεις

 • 30% έκπτωση στην αυθημερόν επιστροφή
  Η Fast Ferries προσφέρει έκπτωση 30% στους ναύλους επιστροφής στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων στα αυθημερόν ταξίδια.  Επιπλέον, ισχύει 30% έκπτωση στους ναύλους επιτροφής στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για όλα τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, ανεξαρτήτως ημέρας επιτροφής.
 • Ειδικές εκπτώσεις για ομαδικές μετακινήσεις
  Ειδικές εκπτώσεις για ομαδικές μετακινήσεις! Η FastFerries προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για ομαδικές μετακινήσεις επιβατών (Group). Οι μετακινήσεις θεωρούνται ομαδικές εφόσον περιλαμβάνουν αριθμό άνω των 25 ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τo 11876.
 • 25% έκπτωση στους συνταξιούχους του ΝΑΤ
  Η Fast Ferries προσφέρει έκπτωση 25% στους συνταξιούχους του ΝΑΤ.
  Η έκπτωση ισχύει για την οικονομική θέση και για τα αεροπορικού τυπου καθίσματα. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επιδείξη της ειδικής κάρτας του ΝΑΤ.
 • 50% έκπτωση για τους πολύτεκνους
  Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη του θεωρημένου βιβλιαρίου πολυτέκνων. Τα τέκνα των πολυτέκνων δικαιούνται την έκπτωση έφοσον φέρουν το ανάλογο δελτίο.
 • 30% έκπτωση για τρίτεκνους 
  Η έκπτωση εφαρμόζεται στην οικονομική θέση (DECK) και στα αεροπορικού τύπου καθίσματα (ATS).Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας συλλόγου τριτέκνων η του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Τα τέκνα των τριτέκνων δικαιούνται την έκπτωση εώς την ηλικία των 23 ετών με την επίδειξη της ταυτότητας τους.
 • 50% Φοιτητική έκπτωση
  Η έκπτωση ισχύει για όλους τους φοιτητές ελληνικών (και για Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και ξένων πανεπιστημίων. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Η έκπτωση δεν ισχύει για την περίοδο (01/07 έως 31/08).
 • 50% Παιδική έκπτωση
  Ισχύει για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών σε όλες τις θέσεις του πλοίου. Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών, δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο στην οικονομική θέση και στα αεροπορικού τύπου καθίσματα.
 • 50% έκπτωση στα άτομα με ειδικές ανάγκες
  Έκπτωση 50% στα άτομα με ειδικές ανάγκες στους τυφλούς και στους συνοδούς αυτών. Η έκπτωση ισχύει για την οικονομική θέση και για τα αεροπορικού τυπου καθίσματα. Η προσφορά ισχύει για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% ενώ έκπτωση 50% ισχύει και για τα αυτοκίνητά τους, εφόσον είναι χαρακτηρισμένα αναπηρικά στην άδεια κυκλοφορίας τους. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επιδείξη της σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Προσφορές Golden Star Ferries

GOLDEN STAR FERRIES
Γνωρίστε τις ειδικές εκπτώσεις της Golden Star Ferries.

Ειδικές εκπτώσεις

 • 50% Φοιτητικά
 • 25% ΝΑΤ
 • 50% Πολύτεκνοι
 • 30% Τρίτεκνοι
 • 50% Παιδικά – από 5 έως 10 ετών
 • 30% έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια επιστροφής για τα αυθημερόν ταξίδια

Για ομαδικές εκδρομές και μετακινήσεις διατίθενται ειδικές τιμές group.

Προσφορές ANES Ferries

ANES FERRIES
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ 15€ κατ’ άτομο μετ’ επιστροφή

Ειδικές Εκπτώσεις

 • 100% Παιδιά έως 5 ετών
 • 50% Παιδιά από 5 έως 10 ετών, συνταξ/χοι ΝΑΤ, Πολυτέκνοι, Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω Φοιτητές-Σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών
 • 20% Στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών και Ι.Χ. μόνο με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής.

*Ισχύει για τα δρομολόγια του πλοίου “Πρωτεύς”

Προσφορές Minoan Lines

MINOAN LINES
Ταξιδέψτε για Κρήτη με την MINOAN LINES και εκμεταλλευτείτε τις προσφορές μας!

Έκπτωση έως 30% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Στους πιο κάτω συνδυασμούς ισχύουν οι εξής εκπτώσεις

Συνδυασμός Έκπτωση
Deck/VIP και Ι.Χ. αυτοκίνητο 10% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Εσωτερική καμπίνα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 20% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Εξωτερική καμπίνα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 30% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο
Lux καμπίνα και Ι.Χ. αυτοκίνητο 30% στο Ι.Χ. αυτοκίνητο

Η πιο πάνω έκπτωση ισχύει όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Νέες κρατήσεις, για ταξίδια με ημερομηνία από 4/8/2015 έως και 31/03/2016.
 • Μόνο για τα βραδινά δρομολόγια και αφορά σε ταξίδι μονής διαδρομής.
 • Όταν ένα αυτοκίνητο περιλαμβάνεται στην κράτηση σύμφωνα με τους πιο πάνω συνδυασμούς.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών κατηγοριών θέσης επιβατών στην κράτηση (π.χ. DECK & δικλινή εξωτερική) στο Ι.Χ. αυτοκίνητο, θα ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση.
 • Τα εισιτήρια αυτά μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας και θα εκδίδονται εκ νέου με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική.
 • Τα εισιτήρια αυτά μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με την τρέχουσα ακυρωτική πολιτική μας.
 • Σε περίπτωση που ο επιβάτης δικαιούται μεγαλύτερη έκπτωση στο Ι.Χ. αυτοκίνητο (π.χ. φοιτητές) τότε εφαρμόζεται η σχετική έκπτωση στο Ι.Χ. αυτοκίνητο και δεν ισχύει η προσφορά.

 

Ειδικές Εκπτώσεις

 • Έκπτωση στα Παιδιά έως 4 ετών
  Τα παιδιά έως 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν στην οικονομική θέση.
  Παρέχεται 50% έκπτωση στα εισιτήρια παιδιών έως 4 ετών σε κλίνη (σε όλες τις κατηγορίες θέσεων).
 • 20% Έκπτωση στο Ταξίδι Εσωτερικού με επιστροφή
  Ισχύει για όλο το χρόνο.
  H έκπτωση παρέχεται στο σκέλος της επιστροφής.
  Προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων και για τις δύο διαδρομές (aller/retour).
  Η έκπτωση ισχύει για τα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων.
  Η έκπτωση ισχύει και σε συνδυασμό με την προσφορά: στα 4 άτομα το 1 δωρεάν.
 • Έκπτωση στους Φοιτητές στις Γραμμές Εσωτερικού
  • 50% έκπτωση στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK.
  • 30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-Α3-ΑΒ3-A4-AB4) εκτός LUX.
  • 20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1).
   Απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τη διαδικασία του check-in πριν την επιβίβαση στο πλοίο.
 • 50% Έκπτωση στους Στρατεύσιμους στις Γραμμές Εσωτερικού
  Η έκπτωση ισχύει στις κατηγορίες θέσεων: Οικονομική,VIP, A4, AB4.
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Στρατιωτική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο της υπηρεσίας τους.
  Η έκπτωση ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τους μόνιμους στρατιωτικούς.
 • 30% Έκπτωση στους Τρίτεκνους στις Γραμμές Εσωτερικού
  Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός LUX.
  Επίσης παρέχεται 20% έκπτωση για τα δίκυκλα & για το Ι.Χ. αυτοκίνητο (κατηγορία 1).
  Η έκπτωση ισχύει για τα παιδιά ηλικίας έως 23 ετών.
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Ταυτότητα Συλλόγου Τριτέκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Έκπτωση στους πολύτεκνους στις Γραμμές Εσωτερικού

  • 50% έκπτωση στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK.
  • 30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-A4-AB4)
  • 20% έκπτωση στα δίκυκλα καθώς και στο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1).
   Η κατηγορία LUX δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκπτωση.
 • Στα 4 άτομα το 1 δωρεάν στις Γραμμές Εσωτερικού
  Η προσφορά ισχύει για 4 άτομα που ταξιδεύουν στην ίδια τετράκλινη καμπίνα στις Γραμμές Εσωτερικού.
  Το ένα άτομο ταξιδεύει δωρεάν σε τετράκλινη καμπίνα στις Γραμμές Εσωτερικού.
  Προϋπόθεση: 2 από τα 4 εισιτήρια να είναι ακέραια (ναύλος χωρίς έκπτωση).
  Το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται στο εισιτήριο με την μεγαλύτερη έκπτωση.
  Δεν επιτρέπεται η μερική ακύρωση των εισιτηρίων.
 • Έκπτωση στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Τυφλούς και Συνοδούς
  Η έκπτωση ισχύει για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και πιστοποίηση με έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα ότι χρήζουν συνοδού.
  Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός της κατηγορίας LUX.
  Επίσης προσφέρεται 50% έκπτωση και στο συνοδό, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός της κατηγορίας LUX.
  Η έκπτωση ισχύει και για αναπηρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.
 • Έκπτωση στους Ανάπηρους Πολέμου, Θύματα πολέμου και Βοηθούς – Συνοδούς
  Η έκπτωση ισχύει για τους ανάπηρους/ θύματα πολέμου και τους συνοδούς τους.
  Η έκπτωση ισχύει για όλες τις θέσεις, εκτός των κατηγοριών LUX.
  Η έκπτωση ισχύει και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου, εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος.

Προσφορές ANEK – Superfast

ANEK / SUPERFAST
Προσφορές από την ANEK/SUPERFAST για τα δρομολόγια εσωτερικού

ΑΝΕΚ

Πειραιάς – Χανιά

 • SUPERSAVER Οικονομική
  Τιμή ανά επιβάτη 20 ευρώ
  Η προσφορά ισχύει στην Οικονομική θέση DECK για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
  * Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές.
  Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε open και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνία και ώρας ταξιδιού.
 • Νέα Πακέτα Προσφορών!
  1 επιβάτης σε Οικονομική θέση & 1 ΙΧ : 76 €
  ΑΒ2 καμπίνα & ΙΧ αυτοκίνητο : 165 €
  ΑΒ3 καμπίνα & ΙΧ αυτοκίνητο : 175 €
  ΑΒ4 καμπίνα & ΙΧ αυτοκίνητο : 193 €
  Α2 καμπίνα & ΙΧ αυτοκίνητο : 175 €
  Α3 καμπίνα & ΙΧ αυτοκίνητο : 190 €
  Α4 καμπίνα & ΙΧ αυτοκίνητο : 209 €

* Τα πακέτα ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων ανά δρομολόγιο.

– για ταξίδια μονής διαδρομής.
– όταν ένα τουλάχιστον ΙΧ περιλαμβάνεται στην κράτηση.
– όταν οι επιβάτες επιλέγουν ολόκληρη καμπίνα (Α2, Α3, Α4, ΑΒ2, ΑΒ3, ΑΒ4).
– Τα εισιτήρια των συγκεκριμένων πακέτων δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας. Μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με την Εμπορική Πολιτική.
– Οι υπόλοιπες Εμπορικές Εκπτώσεις της Εμπορικής Πολιτικής δεν εφαρμόζονται και δεν μπορούν να συνδυασθούν με τα νέα πακέτα.

 • 20% Έκπτωση SAVER Οικονομική
  Ισχύει στην Οικονομική θέση DECK για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
  * Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδιού.
  Σε περίπτωση που επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε περίοδο δεν ισχύει η προσφορά ή έχει εξαντληθεί, οφείλει να καταβάλλει την αντίστοιχη διαφορά.
 • 3+1 Προσφορά σε 4κλινη καμπίνα (1 άτομο δωρεάν)
  Χορηγείται 1 εισιτήριο δωρεάν σε 4κλινη Καμπίνα. Ισχύει για κρατήσεις με ενιαίο κωδικό κράτησης σε 4κλινη Καμπίνα. Το 4ο εισιτήριο χορηγείται δωρεάν υπό την προϋπόθεση δύο εισιτήρια να έχουν ακέραιο ναύλο. Στην περίπτωση που κάποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση, το δωρεάν εισιτήριο χορηγείται σε αυτόν με την μεγαλύτερη έκπτωση. Ισχύει και η έκπτωση επιστροφής 20% στα ακέραια εισιτήρια.
  * Ισχύει κατόπιν διαθεσιμότητας.
 • Οικογένειες

  1. Έκπτωση Πολυτέκνων
   50% Έκπτωση στην Οικονομική Θέση & στα Αριθμημένα Καθίσματα.
   30% σε Καμπίνες εκτός κατηγορίας LUX.
   20% Έκπτωση στα ΙΧ οχήματά τους (Αυτοκίνητα ή Δίκυκλα).
   * Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της Ειδικής Ταυτότητας Πολυτέκνων, η οποία έχει εκδοθεί από την Πανελλήνια Ένωση Πολυτέκνων.
  2. 30% έκπτωση για τους τρίτεκνους
   Ισχύει σε όλες τις θέσεις εκτός από καμπίνες κατηγορίας LUX.
   20% Έκπτωση στα ΙΧ οχήματά τους (Αυτοκίνητα ή Δίκυκλα).
   * Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη Ταυτότητας Συλλόγου Τριτέκνων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Τα τέκνα των τριτέκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 25 ετών προσκομίζοντας επιπλέον και την ταυτότητά τους.
 • Φοιτητές
  50% έκπτωση στην Οικονομική Θέση & στα Αριθμημένα Καθίσματα
  30% σε Καμπίνες εκτός κατηγορίας LUX
  20% Έκπτωση στα ΙΧ οχήματά τους (Αυτοκίνητα ή Δίκυκλα)
  * Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).
β) για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τη χορήγηση της έκπτωσης στα Ι.Χ. και δίκυκλα (εφόσον η άδεια κυκλοφορίας αναγράφει το επίθετο της μητέρας).

Η έκπτωση ισχύει για τους Φοιτητές-Σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Δεν ισχύει για φοιτητές Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Αξιωματικών & Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανεπιστημίων Εξωτερικού και Ιδιωτικών Σχολών.

 • Στρατιωτικοί
  50% Έκπτωση για τους Οπλίτες (Στρατιώτες, Σμηνίτες, Ναύτες) σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών κατηγορίας Α2 & LUX.
  * Η έκπτωση χορηγείται με την επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας.

Ειδικές Εκπτώσεις

 • 20% Έκπτωση στους Ναύλους Επιστροφής για τους επιβάτες και τα οχήματά τους. Για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης & επιστροφής.
  * Η έκπτωση ισχύει σε όλες τις θέσεις.
  Δεν ισχύει για λεωφορεία & φορτηγά.
 • 30% έκπτωση στα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού σε συνδυασμό με εισιτήρια Ελλάδας-Ιταλίας.
  * Ισχύει μόνο για εισιτήριο απλής μετάβασης γραμμών εσωτερικού.
  Ισχύει σε συνδυασμό με ένα ταξίδι Αδριατικής (Ανκόνα, Μπάρι & Βενετία).
  Ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες οχημάτων επιβατών).
  Τα εισιτήρια γραμμών Αδριατικής, καθώς και τα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού, πρέπει να εκδοθούν ταυτόχρονα.
 • 50% Έκπτωση σε όλες τις θέσεις για τα θύματα του ναυαγίου “Ηράκλειο”.
  * Η έκπτωση χορηγείται με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητά τους και δίνεται αποκλειστικά στους κατόχους αυτής.
 • AMEA
  50% Έκπτωση για τους Ανάπηρους Πολέμου και τους συνοδούς τους (εφόσον συνοδεύουν Ανάπηρο Πολέμου)
  Ισχύει και για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους, με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή με ειδικό σήμα του Εθνικού Ιδρύματος αποκατάστασης αναπήρων ή της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας που προβλέπεται από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον ταξιδεύει και ο δικαιούχος.
  * Για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη Δελτίου Ειδικής Ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητά τους. Ειδικά για τον συνοδό, ο δικαιούχος της έκπτωσης Αναπήρων Πολέμου πρέπει να φέρει πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα ότι χρίζει συνοδού και ο συνοδός να επιδεικνύει επίσημη βεβαίωση της ιδιότητάς του, εφόσον συνοδεύει Ανάπηρο Πολέμου.
 • 50% Άτομα με Ειδικές Ανάγκες & Τυφλοί
  ‘Eκπτωση για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και τους βοηθούς/συνοδούς αυτών (εφόσον συνοδεύουν άτομα με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down).
  Ισχύει και για τα ΙΧ αναπηρικά αυτοκίνητα εφόσον συνοδεύονται από τον δικαιούχο.
  * Ισχύει σε όλες τις θέσεις.
  Χορηγείται με την επίδειξη της σχετικής απόφασης Ατων αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή των Υγειονομικών Επιτροπών της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή Ασφαλιστικού Φορέα. Η έκπτωση θα χορηγείται μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ανωτέρω δικαιολογητικών. Ειδικά για τον συνοδό, ο δικαιούχος της έκπτωσης ΑΜΕΑ ή Τυφλών πρέπει να φέρει πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα ότι χρίζει συνοδού και ο συνοδός να επιδεικνύει επίσημη βεβαίωση της ιδιότητάς του, εφόσον συνοδεύει ΑΜΕΑ ή Τυφλό.
  Οι συνοδοί στη θέση επιλογής του δικαιούχου.
  Τα ΙΧ αναπηρικά αυτοκίνητά θα πρέπει να φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων ή δελτίο στάθμευσης οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες (Δελτίο Στάθμευσης “ΑΜΑ”).

SUPERFAST FERRIES

Κυκλάδες

 • SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20€ το άτομο για Κυκλάδες
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, από/προς Πειραιά & Ραφήνα για Κυκλάδες.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.
 • SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20% έκπτωση στην oικονομική θέση
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, από/προς Πειραιά & Ραφήνα για Κυκλάδες.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
 • ΚΑΜΠΙΝΕΣ: 20% έκπτωση στις καμπίνες για Κυκλάδες
  • Η προσφορά ισχύει από 20/04/15, για όλους τους τύπους καμπινών, από/προς Πειραιά & Ραφήνα για Κυκλάδες.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Η προσφορά ισχύει και ανά κρεβάτι, όπου οι συγκεκριμένοι τύποι καμπινών το επιτρέπουν.
 • ΚΑΡΤΑ SeaSmiles: 30% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για Κυκλάδες, για τους κατόχους της κάρτας SeaSmiles
  • Η προσφορά ισχύει από/προς Πειραιά & Ραφήνα για Κυκλάδες, μόνο στα ΙΧ αυτοκίνητα.
  • Ισχύει και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις μέσω Internet.

Δωδεκάνησα

 • SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20€ το άτομο για Δωδεκάνησα
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων-Πειραιά.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.
 • SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20% έκπτωση στους επιβάτες για Δωδεκάνησα
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων-Πειραιά.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
 • ΚΑΜΠΙΝΕΣ: 15%-25% έκπτωση στις 2κλινες & 3κλινες Καμπίνες, για Δωδεκάνησα
  • Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων, μόνο για τις δίκλινες και τρίκλινες εξωτερικές και εσωτερικές καμπίνες (LUX, Α2, Α3, ΑΒ2 & ΑΒ3).
  • Ισχύει και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Η προσφορά ισχύει και ανά κρεβάτι, όπου οι συγκεκριμένοι τύποι καμπινών το επιτρέπουν.
 • ΚΑΡΤΑ SeaSmiles: 20% έκπτωση στους επιβάτες, για Δωδεκάνησα, για τους κατόχους της κάρτας SeaSmiles
  • Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων-Πειραιά, σε κάθε δρομολόγιο, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών.
  • Δεν ισχύει για τις κατηγορίες SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις μέσω Internet.
 • KΑΡΤΑ SeaSmiles: 50% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για Δωδεκάνησα, για τους κατόχους της κάρτας SeaSmiles
  • Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων, μόνο στα ΙΧ αυτοκίνητα.
  • Ισχύει και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις μέσω Internet.

Β.Α. Αιγαίο

 • SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20€ το άτομο για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, στη γραμμή Β.Α. Αιγαίου.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές. Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου. Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.
 • SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20% έκπτωση στους επιβάτες για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου 
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές. Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
 • ΚΑΜΠΙΝΕΣ: 20% έκπτωση στις 2κλινες καμπίνες, για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου
  • Η προσφορά ισχύει από 20/04/15, για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου, μόνο για τις δίκλινες εξωτερικές και εσωτερικές καμπίνες (LUX, Α2 & ΑΒ2).
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Η προσφορά ισχύει και ανά κρεβάτι, όπου οι συγκεκριμένοι τύποι καμπινών το επιτρέπουν.
 • ΚΑΡΤΑ SeaSmiles: 30% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου, για τους κατόχους της κάρτας SeaSmiles
  • Η προσφορά ισχύει για τη γραμμή Β.Α. Αιγαίου, μόνο στα ΙΧ αυτοκίνητα.
  • Ισχύει και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις μέσω Internet.

Πειραιάς – Χανιά

 • ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για Χανιά:
  • 1 επιβάτης σε Οικονομική Θέση & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 76€
  • 2 άτομα σε Καμπίνα ΑΒ2 (2κλινη εσωτερική) & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 165€
  • 3 άτομα σε Καμπίνα ΑΒ3 (3κλινη εσωτερική) & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 175€
  • 4 άτομα σε Καμπίνα ΑΒ4 (4κλινη εσωτερική) & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 193€
  • 2 άτομα σε Καμπίνα Α2 (2κλινη εξωτερική) & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 175€
  • 3 άτομα σε Καμπίνα Α3 (3κλινη εξωτερική) & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 190€
  • 4 άτομα σε Καμπίνα Α4 (4κλινη εξωτερική) & 1 ΙΧ αυτοκίνητο 209€
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ για τα Πακέτα Προσφορών: 
  • Τα πακέτα ισχύουν:
   • για περιορισμένο αριθμό θέσεων ανά δρομολόγιο.
   • για ταξίδια μονής διαδρομής.
   • όταν ένα τουλάχιστον ΙΧ περιλαμβάνεται στην κράτηση.
   • όταν οι επιβάτες επιλέγουν ολόκληρη καμπίνα (Α2, Α3, Α4, ΑΒ2, ΑΒ3, ΑΒ4).
  • Τα εισιτήρια των συγκεκριμένων πακέτων δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας.
  • Μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με την Εμπορική Πολιτικής της εταιρείας.
  • Οι υπόλοιπες Εμπορικές Εκπτώσεις της Εμπορικής Πολιτικής δεν εφαρμόζονται και δεν μπορούν να συνδυασθούν με τα νέα πακέτα.
 • SUPER SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20€ το άτομο για Χανιά
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, από/προς Πειραιά για Χανιά. Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SUPER SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.
 • SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 20% έκπτωση στους επιβάτες για Χανιά
  • Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, από/προς Πειραιά για Χανιά.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.

Ειδικές Εκπτώσεις

 • Οικογενειακές Προσφορές
  Παρέχεται έκπτωση έως 25% στα εισιτήρια επιβατών σε τετράκλινες καμπίνες (Α4 & AB4) σε όλα τα δρομολόγια από/προς Πειραιά και Ραφήνα για Κυκλάδες, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές.
  Απαραίτητη προϋπόθεση να ταξιδέψουν τα 4 άτομα στην ίδια καμπίνα και με τον ίδιο Κωδικό Κράτησης.
  Οι προσφορές αφορούν:
  α) 4 ενήλικες σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
  β) 3 ενήλικες και 1 παιδί σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
  γ) 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4Για τις κρατήσεις μέσω Internet, η συγκεκριμένη έκπτωση υπολογίζεται πριν την ολοκλήρωση της κράτησης, στο “Βήμα 5-Πληροφορίες Κράτησης”.
 • 100% Έκπτωση στα παιδιά έως 5 ετών
  Τα παιδιά έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν στην Οικονομική Θέση, με την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου μηδενικού ναύλου.
  50% έκπτωση σε Καμπίνα.
 • 50% Έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών για:

  • Πολύτεκνους (25% σε Διακεκριμένη Θέση ή Καμπίνα).
  • Αναπήρους Πολέμου, Συνοδούς & ΙΧ αναπήρων.
  • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (με πoσοστό αναπηρίας 80% και άνω), στους Συνοδούς τους (εφόσον συνοδεύουν άτομα με παραπληγία-τετραπληγία, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down) & στα αναπηρικά ΙΧ.
  • Τυφλούς, Συνοδούς Τυφλών & ΙΧ Τυφλών.
  • Φοιτητές (η έκπτωση ισχύει για φοιτητές-σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ. Δεν ισχύει για φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού).
  • Παιδιά 5-10 ετών.
 • 30% Έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών για:
  • Συνταξιούχους ΝΑΤ
 • 30% Έκπτωση στα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού σε συνδυασμό με εισιτήρια Ελλάδας – Ιταλίας
  • Ισχύει μόνο για εισιτήριο απλής μετάβασης γραμμών εσωτερικού.
  • Ισχύει σε συνδυασμό με ένα ταξίδι Αδριατικής (Ancona, Bari & Βενετία).Ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες οχημάτων επιβατών).
  • Τα εισιτήρια γραμμών Αδριατικής, καθώς και τα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού, πρέπει να εκδοθούν ταυτόχρονα.
 • 20% Έκπτωση στα βραδινά δρομολόγια από Πειραιά για Πάρο
  • Ισχύει μόνο για εισιτήριο απλής μετάβασης γραμμών εσωτερικού.
  • Ισχύει σε συνδυασμό με ένα ταξίδι Αδριατικής (Ancona, Bari & Βενετία).
  • Ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες οχημάτων επιβατών).
  • Τα εισιτήρια γραμμών Αδριατικής, καθώς και τα εισιτήρια γραμμών εσωτερικού, πρέπει να εκδοθούν ταυτόχρονα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.
 • Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για καμπίνες LUX.
 • Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για ασυνόδευτα ΙΧ και Μοτοσυκλέτες.
 • Οι δικαιούχοι των ανωτέρω εκπτώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την έκδοση των εισιτηρίων και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Προσφορές Hellenic Seaways

HELLENIC SEAWAYS
Προσφορές & Ειδικές Εκπτώσεις από την Hellenic Seaways

Προσφορές

Αγόρασε τώρα τα εισιτήρια του Ι.Χ αυτοκινήτου σου για Κυκλαδες & Β.Α Αιγαίο και κέρδισε έκπτωση 30%.

Στα “μικρά” αυτοκίνητα, μέχρι 3,7μ μήκος, η εταιρεία μας παρέχει έκπτωση έως 40%.

Για Βόρειες Σποράδες με συμβατικά και ταχύπλοα πλοία!

 • Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης με συμβατικά πλοία από €15,00* και αυτοκίνητα από €50,00**
 • Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης με ταχύπλοα από €22,00*
 • 50% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής κατά τους χειμερινούς μήνες και 30% έκπτωση κατά τους θερινούς μήνες, με ταχύπλοα, με την ταυτόχρονη έκδοση των εισιτηρίων αναχώρησης από Αγ. Κωνσταντίνο και Βόλο.

Για Χίο & Μυτιλήνη με συμβατικό πλοίο!

 • Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €19,00* και αυτοκίνητα από €50,00**

Για Σάμο & Ικαρία με συμβατικό πλοίο!

 • Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €19,00* και αυτοκίνητα από €50,00**

Για Κυκλάδες με τα ταχύπλοα πλοία!

 • Από Πειραιά: Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €22,00* και αυτοκίνητα από €50,00**
 • Από Ραφήνα: Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €22,00*
 • Από Ηράκλειο: Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €22,00* και αυτοκίνητα από €50,00**

Για Αίγινα – Μέθανα – Πόρο – Αγκίστρι με τα συμβατικά πλοία!

 • Εισιτήρια Super Οικονομικής Θέσης από €9,20* και αυτοκίνητα από €23,00**

* Οι προσφορές ισχύουν στην Οικονομική θέση. Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων με ταυτόχρονη κράτηση και έκδοση εισιτηρίου. Τα εισιτήρια των προσφορών ισχύουν μόνο για το ταξίδι που εκδόθηκαν. Αν δεν χρησιμοποιηθούν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) και μπορούν να αντικατασταθούν έως το τέλος του έτους με νέο εισιτήριο με την καταβολή της διαφοράς από τον ισχύοντα κανονικό ναύλο μέχρι και 6 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.
** Η προσφορά για το ΙΧ ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, μαζί με τουλάχιστον ένα εισιτήριο επιβάτη.

Ειδικές Εκπτώσεις

Έκπτωση 100%

 • Τα παιδιά έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν σε όλες τις θέσεις, εκτός από τις καμπίνες.

Έκπτωση 50%

 • Τα παιδιά έως 5 ετών ταξιδεύουν με 50% έκπτωση στις καμπίνες.
 • Τα παιδιά από 5 έως 10 ετών ταξιδεύουν με 50% έκπτωση.
 • Οι πολύτεκνες οικογένειες ταξιδεύουν στα συμβατικά πλοία με έκπτωση 50% σε οικονομική θέση όλες τις ημέρες και 25% σε διακεκριμένη θέση και καμπίνα, ενώ στα ταχύπλοα ταξιδεύουν με έκπτωση 50% μόνο σε οικονομική θέση.
 • Οι Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ ταξιδεύουν με έκπτωση 50% στα συμβατικά πλοία σε όλες τις θέσεις, ενώ στα ταχύπλοα ταξιδεύουν με έκπτωση 50% μόνο στην οικονομική θέση.

Φοιτητική Έκπτωση

 • Οι Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΑΕΠ ταξιδεύουν με έκπτωση 50% στα συμβατικά πλοία σε όλες τις θέσεις, ενώ στα ταχύπλοα ταξιδεύουν με έκπτωση 50% μόνο στην οικονομική θέση. (Πρέπει να διαθέτουν φοιτητική κάρτα σε ισχύ από Ελληνικό Δημόσιο Ίδρυμα).

Προσφορές Blue Star Ferries

BLUE STAR FERRIES
Σας ενημερώνουμε για τις Προσφορές της Εταιρείας μας, στις γραμμές Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και Β.Α. Αιγαίου (Χίος-Μυτιλήνη-Ψαρά-Οινούσσες & Σάμος), οι οποίες ισχύουν από 15/03/17

Προσφορές

 • SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: Τιμή κατ’ άτομο 20€ για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα & Β.Α. Αιγαίο
  • Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο από/προς Πειραιά. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του προορισμού, της ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
 • SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (έκπτωση 20% στην Οικονομική Θέση) από 24,50€ για Κυκλάδες – από 29,50€ για Δωδεκάνησα – από 31€ για Β.Α. Αιγαίο
  • Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο από/προς Πειραιά. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η έκδοση των εισιτηρίων γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
  • Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
  • Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
  • Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
 • ΕΚΠΤΩΣΗ 20% στους επιβάτες, για τους κατόχους της κάρτας SeaSmiles
  • Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων-Πειραιά, σε κάθε δρομολόγιο, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, εκτός των κατηγοριών SUPER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Για την έκδοση των εισιτηρίων θα επιλέγετε την έκπτωση «SEASMILES ΔΩΔ/ΣΑ-20%».
 • ΕΚΠΤΩΣΗ στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τους κατόχους της κάρτας SeaSmiles
  • 50% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων και Πειραιά-Β.Α. Αιγαίου (Χίος-Μυτιλήνη-Ψαρά-Οινούσσες).
   Για την έκδοση των εισιτηρίων, θα επιλέγετε την έκπτωση «SEASMILES ΔΩΔ/ΣΑ -50%» για τις γραμμές των Δωδεκανήσων και «SEASMILES ΒΑ ΑΙΓΑΙΟ -50%» για τη γραμμή Πειραιά-Β.Α. Αιγαίου (Χίος-Μυτιλήνη-Ψαρά-Οινούσσες).
  • Η έκπτωση ισχύει και στις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • 30% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τις γραμμές Πειραιά-Κυκλάδων.
   Για την έκδοση των εισιτηρίων, θα επιλέγετε την έκπτωση «SEASMILES ΚΥΚΛΑΔΕΣ -30%».
   Η έκπτωση ισχύει και στις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • 30% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τη γραμμή Πειραιά-Σάμου.
   Η προσφορά ισχύει στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τα δρομολόγια από/προς Πειραιά για Σάμο.
   Για την έκδοση των εισιτηρίων, θα επιλέγετε την έκπτωση «SEASMILES ΣΑΜΟΣ -30%».
   Για τις ενδιάμεσες διαδρομές, από/προς Σάμο για Κω-Ρόδο-Κάρπαθο, ισχύει έκπτωση 50%. Για την έκδοση των εισιτηρίων, θα επιλέγετε την έκπτωση «SEASMILES ΔΩΔ/ΣΑ -50%».
 • 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ στα ΙΧ για Δωδεκάνησα
  • Η προσφορά ισχύει στα εισιτήρια επιστροφής των ΙΧ αυτοκινήτων, για τις γραμμές Πειραιά-Δωδεκανήσων-Πειραιά, όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια μετάβασης.
  • Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές.
  • Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα Κρατήσεων.
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Έκπτωση 25% σε 4κλινη καμπίνα
  • Οι προσφορές ισχύουν στις γραμμές Κυκλάδων, Δωδεκανήσων & Β.Α. Αιγαίου, από/προς Πειραιά, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές και αφορούν σε:
   • 4 ενήλικες σε καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4)
   • 3 ενήλικες και 1 παιδί σε καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4)
   • 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε καμπίνα 4κλινη εξωτερική ή εσωτερική (Α4 ή ΑΒ4)
  • Απαραίτητη προϋπόθεση, να ταξιδέψουν τα 4 άτομα στην ίδια καμπίνα και με τον ίδιο Κωδικό Κράτησης.
  • Κάνετε κράτηση σε τετράκλινη καμπίνα, με έναν από τους ανωτέρω συνδυασμούς. Ο μειωμένος ναύλος υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα Κρατήσεων.

Προσφορές Aegean Speed Lines

AEGEAN SPEED LINES
Προσφορές & Ειδικές εκπτώσεις από την Aegean Speed Lines.

Προσφορές

 • EarlyBooking
  20% έκπτωση στους επιβάτες σε όλα τα δρομολόγια, όταν οι εκδόσεις εισιτηρίων πραγματοποιούνται έως και 3 μήνες πριν το ταξίδι. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτομάτως.
  Όροι προσφοράς: Τα εισιτήρια ακυρώνονται και επιστρέφεται ο ναύλος σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της εταιρίας. Μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) και μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήρια, καταβάλλοντας την διαφορά από τον ισχύοντα κανονικό ναύλο.
 • ECONOMY Discount(ECD)
  Νέα κατηγορία μειωμένου ναύλου η οποία ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές και δεν ισχύουν στην κατηγορία αυτή οι Εμπορικές Εκπτώσεις.
  Όροι προσφοράς: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν επιστρέφεται ο ναύλος. Μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) και μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήρια, καταβάλλοντας την διαφορά από τον ισχύοντα κανονικό ναύλο.
 • Έκπτωση σε βραδινά δρομολόγια επιστροφής στη γραμμή των Δυτικών Κυκλάδων (Πειραιάς – Σέριφος – Σίφνος – Μήλος)
 • 30% σε μικρό ΙΧ – μήκος μέχρι 3,50 μέτρα, στο εισιτήριο μεταφοράς του.
  Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση των εισιτηρίων αυτών θα πρέπει να έχετε πρόχειρο το σχετικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι δικαιούστε την παραπάνω έκπτωση.
 • 15% έκπτωση στους μόνιμους κατοίκους των Δυτικών Κυκλάδων( εισιτήρια επιβατών)
  Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση των εισιτηρίων αυτών θα πρέπει να έχετε πρόχειρο το σχετικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι δικαιούστε την παραπάνω έκπτωση.

Ειδικές Εκπτώσεις

 • Συνταξιούχοι ΝΑΤ: 50% έκπτωση (μόνο σε πρακτορεία)
 • Πολύτεκνοι: 50% έκπτωση (μόνο σε πρακτορεία)
 • ΑΜΕΑ (άνω των 80%): 50% έκπτωση στην Οικονομική θέση , με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων.
 • Βρέφη ηλικίας έως 4 ετών: 100% έκπτωση μόνο στις κατηγορίες των οικονομικών θέσεων
 • Παιδιά ηλικίας 4 – 10 ετών: 50% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες θέσεων
 • Φοιτητές: 35% έκπτωση
 • Οπλίτες-Ναύτες-Σμηνίτες (υπηρετούν θητεία): 30% έκπτωση
 • ΙΧ ΑΜΕΑ: 50% έκπτωση με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων