Προσφορές Minoan Lines
25/04/2017
Προσφορές Golden Star Ferries
25/04/2017

Ειδικές Εκπτώσεις

  • 100% Παιδιά έως 5 ετών
  • 50% Παιδιά από 5 έως 10 ετών, συνταξ/χοι ΝΑΤ, Πολυτέκνοι, Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω Φοιτητές-Σπουδαστές ΑΕΙ – ΤΕΙ και στρατιωτικών σχολών
  • 20% Στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών και Ι.Χ. μόνο με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής.

*Ισχύει για τα δρομολόγια του πλοίου “Πρωτεύς”